Ghi nhớ lịch tiêm phòng và tiêm mũi nhắc lại cho độ tuổi từ 0 – 26 tuổi

Ghi nhớ lịch tiêm phòng và tiêm mũi nhắc lại cho độ tuổi từ 0 – 26 tuổi

Lịch tiêm phòng cho bé

Bảng tổng hợp lịch tiêm chủng và tiêm nhắc lại các vắc xin cho người Việt Nam từ 0 - 26 tuổi của Unicef, bảng ghi nhớ lịch tiêm chủng CDC và dựa theo chỉ định của các loại vắc xin được cấp phép và lưu hành tại Việt Nam.

Loading...